kata

Kata #4: Printer Errors · March 13, 2019 · kata python

Kata #3: FizzBuzz · August 7, 2018 · intermediate python kata

Caesar cipher: Python edition · May 2, 2018 · python kata Ciphers

Kata #2: Formatting a string of names · November 24, 2017 · python intermediate kata